Nieuws Groep 3

Nieuws Groep 3

Veranderingen in groep 3

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij hopen dat iedereen genoten heeft van een fijne vakantie. Nu is uw kind gestart in groep 3. Een groep waarbij het leerproces toch een wat schoolser karakter heeft dan in groep 2. De overgang van groep 2 naar groep 3 gaat dan ook gepaard met een aantal veranderingen waarvan wij u graag op de hoogte wil stellen aan het begin van dit schooljaar.

Zo zijn er de volgende punten die wij hierbij graag met u delen.

Verzocht wordt om uw kind, voordat het naar school gaat, naar de w.c. te laten gaan en op tijd te laten komen. Dit in verband met de voortgang van de lessen. Ook is het van belang dat uw kind goed heeft ontbeten en op tijd naar bed gaat, aangezien  het leerproces, zeker de eerste periode, veel energie vraagt.

Uw kind heeft twee keer per week gym, n.l. op maandag/dinsdag en vrijdag. Op het dagdeel dat uw kind gym heeft, dient hij/zij een gymtas mee te nemen met gymkleding en een handdoek. De handdoek wordt gebruikt omdat vanaf groep 3 al wordt aangeleerd om de voeten te wassen na de gymles. Dit hygiënebeleid wordt in volgende groepen uiteraard verder uitgebreid.

De kinderen gaan zelfstandig de school in en uit.

De schoenen worden uitgedaan in school. Er is een schoenenkast waar de schoenen in kunnen worden gezet, tegenover de kapstokken. In deze kast kunnen ook eventueel sloffen worden gezet die in plaats van de schoenen kunnen worden gedragen. De schoenen gaan niet mee de klas in om de klas en overige ruimten binnen de school zo schoon mogelijk te houden: “Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.”

Omdat de kinderen enkele keren per dag hun schoenen aan en uit moeten trekken, wordt geadviseerd uw kind makkelijk aan -en uit te trekken schoenen aan te doen. We gaan er tevens van uit dat het veterstrikken beheerst wordt.

De kinderen maken ook gebruik van het grote schoolplein. Hun fietsen kunnen ze opzij van de school in de fietsrekken zetten. Voor de fietssleutel is een bakje op het aanrecht in de klas.. Bij de ingang van het plein is het de bedoeling dat de fiets lopend aan de hand naar het fietsrek wordt gebracht.

De bovengenoemde zaken zijn meer van “huishoudelijke”aard. Er valt natuurlijk heel veel meer te vertellen over de invulling van het lesprogramma van groep drie. De informatieavond hierover is gepland op dinsdag 9 oktober.. Verdere informatie volgt. Wij wensen alle kinderen een heel goed en leerzaam schooljaar toe in groep drie.

Met vriendelijke groet namens het schoolteam,

Juf Eveline van de Bunt

Info in een notendop

Algemene zaken:

Zie overzicht meegegeven.

School- en gedragsregels:

Binnen de klas gelden de volgende regels:

1: Toon respect, wees vriendelijk en zorgzaam
2: Doe je best, werk netjes en hard.
3: Luister naar de uitleg en volg aanwijzingen op.
4: Luister naar elkaar
5: Houd je handen, voeten, voorwerpen en rare woorden bij jezelf.

Wij werken met de KIVa-methode (anti-pestprogramma)/Rots en water programma.

KIVa- (Fins)scholen zijn scholen die leuk zijn en waar iedereen het naar zijn zin heeft.

Kenmerken van KIVa:

1.    Problemen oplossen in een groep

2.    Voorkomen en aanpakken van pesten

3.    Veelzijdig praktijk gericht materiaal

 

Kenmerken van Rots en Water:

  • Het Rots en Water programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, te werken en te leven.
  • Spelenderwijs ontdekt het kind de wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.

Technisch Lezen:

Meest belangrijke onderdeel in groep 3.

Methode: Veilig Leren Lezen.

Woorden vlot leren lezen m.b.v. de woorden en zinnen van Veilig en Vlot(ook)huiswerk.

We werken in 3 niveaus:

Ster: Instructie afhankelijke kinderen (Verlengde Instructie)

Maan: Instructie gevoelige kinderen

Zon: Instructie onafhankelijke kinderen

1e half jaar(t/m januari) het aanleren van alle letters, 2e half jaar vlot lezen van korte/langere woorden.

 

Rekenen:

1e half jaar werken we in een niveau. De instructie onafhankelijke kinderen krijgen verrijkingsstof via het Plusboek.

De instructie afhankelijke kinderen krijgen extra uitleg tijdens de Verlengde Instructie.

2e halfjaar werken we in 3 niveaus.

Een ster: Instructie afhankelijk kinderen (Verlengde Instructie)

Twee sterren: Instructie gevoelige kinderen

Drie sterren: Instructie onafhankelijke kinderen.

Binnen enkele weken starten we met rekenspelletjes. Het is belangrijk dat de kinderen hiervoor op tijd op school komen. De spelletjes zullen in eerste instantie op 2 ochtenden van 8.30-9.00 uur gespeeld worden.

 

Schrijven:

We beginnen met het blokschrift, maar al na de herfstvakantie gaan we over in het aanleren van het doorlopend schuinschrift.

Doel: Aan het einde van het jaar schrijven de kinderen de letters van de woorden aan elkaar, in het doorlopend schuinschrift.

Methode: Pennenstreken.

We letten heel erg op: juiste schrijfhouding/juiste potlood hantering/netjes werken.

Mochten er vragen zijn kunt u na schooltijd altijd even binnen lopen!!

 

Nieuws uit groep 3 - Januari 2019

Waarom rekenspellen?

Al vanaf oktober spelen we in groep 3 twee keer per week (woensdag- en donderdagochtend) rekenspellen.

Rekenspellen stellen de rekenleerstof op een andere manier aan de orde dan de rekenmethodes doen. Ze zijn specifiek gericht op belangrijke aspecten van getalbegrip. Dit stelt kinderen in staat precies daarop hun kennis, inzicht of vaardigheden te vergroten. De spellen vragen van kinderen om na te denken over relaties tussen getallen en hoeveelheden, te redeneren, uit te leggen, handig te spelen. Voor kinderen die niet zoveel zelf vertrouwen hebben bij rekenen of rekenen niet leuk (meer) vinden is een rekenspel een positieve manier om met getallen en hoeveelheden om te gaan. Ook deze leerlingen krijgen succeservaringen en krijgen meer plezier en zelfvertrouwen in hun rekenvaardigheid.

De spellen worden gespeeld onder begeleiding van leerkrachten, ouders en een stagiaire. Op dit moment komen we nog wat begeleiding te kort op de donderdagochtend. Hierbij een vraag aan alle ouders/verzorgers  van de kinderen op school : Wie wil er helpen met de rekenspelletjes in groep 3, op donderdagochtend van 8.30 – 9.00 uur? Mocht u interesse hebben, kom gerust even binnen lopen in groep 3.

 

Geen Nieuwsberichten gevonden.