Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang

Tussen de middag overblijven?

De school heeft de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag (Tussenschoolse opvanging: TSO). Het overblijfgeld is € 1,50 per leerling, per keer. Via het digitale administratiesysteem 'overblijven met Edith' wordt dit geld geïnd en kunnen ouders/verzorgers de kinderen voor korte of langere periodes aanmelden. De 'oppas' voor het overblijven wordt verzorgd door TSO-medewerkers. Er is ook spelmateriaal voor de overblijfkinderen aangeschaft, zoals: springtouwen, ballen, spelletjes en spelen.

Overblijfprotocol CBS Anne de Vries (korte versie)

Algemeen:

De ouders gaan er vanuit dat hun kinderen tussen 12.00 uur en 13.15 uur in de school of op het schoolplein verblijven. Het bevoegd gezag stelt de ruimte beschikbaar. De ouders en de school zorgen voor de organisatie. De school kent 4 vaste overblijfmedewerkers. Per dag verschilt het aantal overblijvers. De groep wordt opgesplitst in twee overblijfgroepen: Angela, Milou en Jeannet zijn verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 3. Mieke, Jeannet, Jantje en Armida dragen zorg voor de groepen 4 t/m 8. 

TSO-medewerkers

Mieke is één van de TSO-medewerkers en de coördinatrice. Daarnaast zijn Armida, Milou, Jeannet, Angela en Jantje de mensen die de organisatie van het overblijven verzorgen. Dit zijn ouders van de school en vrijwilligers die al langere tijd aan de school verbonden zijn. Jantje is tevens conciërge op school en verantwoordelijk voor de schoonmaak.

Begeleiding en toezicht

De groepsgrootte bedraagt ongeveer 1 begeleider (ster) op de 8 kinderen. De groepsgrootte zal per dag verschillend zijn. De begeleider(s) zorgt/zorgen ervoor dat er voortdurend toezicht is.

Plaats

Alle kinderen eten op dezelfde tijd in de ruimte die voor hen beschikbaar wordt gesteld. Alle kinderen eten in de klas of in het wijklokaal. Na het eten spelen de overblijfkinderen bij goed weer op het plein. Bij slechte weersomstandigheden spelen de kinderen binnen met speelgoed van de TSO-commissie. Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 naar hun lokaal gebracht en de verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de groepsleerkracht. De overige leerlingen blijven op het plein of gaan werk afmaken in de klas.

Kosten

De kosten per overblijfbeurt zijn € 1,50 per kind. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden op de site ww.overblijvenmetEdith.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij juf Slim.

Registratie

De namen van de overblijvers worden per dag en per groep uitgeprint. De kinderen melden aan het begin van de pauze zich direct bij de TSO-medewerkers, zodat er gekeken kan worden wie er over moet blijven en wie naar huis moet.

Splitsing van de groep overblijvers

De groepen zijn klein: maximaal 8 kinderen per overblijfouder.

Enkele afspraken

  • De kinderen beginnen gezamenlijk aan hun eten.
  • De TSO-medewerker ziet erop toe dat het brood opgegeten wordt.
  • De kinderen eindigen de maaltijd ook gezamenlijk.
  • Spelmateriaal kan gevraagd worden aan de TSO-medewerker.
  • Kinderen mogen het overblijfgedeelte zonder toestemming niet verlaten.
  • Tot 13.00 uur mogen de leerlingen niet in de school of de klassen aanwezig zijn.
  • Wil een leerling het overblijfgedeelte verlaten (bijv. toiletbezoek) dan gebeurt dit in overleg met de TSO-medewerker. Onderlinge problemen tijdens de TSO worden besproken met de TSO-coordinatrice en samen wordt naar een oplossing gezocht. Om 13.00 uur wordt de verantwoordelijkheid overgedragen.
  • Wanneer het weer het niet toelaat om in de pauze buiten te spelen, zijn er spelletjes beschikbaar voor de kinderen. Bij mooi weer kan er ook buiten worden gegeten.

Klachten

Ouders met vragen of klachten melden dit in eerste instantie bij de verantwoordelijke TSO-medewerker. Wanneer deze er niet uitkomen, gaan zij gezamenlijk in gesprek met de directie.

Verzekering

De leerlingen zijn op dezelfde wijze verzekerd als gedurende de reguliere schooltijd.